MEDLEMSANSÖKAN-SVHF

Intresserad av medlemskap?

Ladda gärna hem denna medlemsansökan och bifoga den ifylld i mail till ordföranden Håkan Spuhr på: hakanspuhr@gmail.com

 

 

 

Styrelsen 2019

 

Ordförande: Håkan Spuhr, 0733-926770

hakanspuhr@gmail.com

Vice Ordförande: Ulrik Sjöberg, 0702-559943 ulrik@antikavapen.se

Sekreterare: Tommy Persson: 0703-264740 sekr@skanesvapenhistoriska.se

Kassör: Vakant

Styrelsesuppleant: Robert Egeric egeric@hotmail.com

Styrelsesuppleant: Andrzej Kaminski  andrzej.kaminski@slimminge.nu

Styrelsemedlem: Bo Lindqvist bolindkvist44@gmail.com 0702-738053

Redaktör: Vakant