Intresserad av medlemskap?

ÄR DU INTRESSERAD ATT BLI MEDLEM SÅ TAG KONTAKT MED NÅGON AV PERSONERNA NEDAN:

 

 

 

Styrelsen 2018

 

Ordförande: Håkan Spuhr, 0733-926770 ordf@skanesvapenhistoriska.se

Vice Ordförande: Ulrik Sjöberg, 0702-559943 ulrik@antikavapen.se

Sekreterare: Tommy Persson: 0703-264740 sekr@skanesvapenhistoriska.se

Kassör: Thorbjörn Sjunnesson, 0723-633475 kassor@skanesvapenhistoriska.se

Styrelsesuppleant: Robert Egeric egeric@hotmail.com

Styrelsesuppleant: Andrzej Kaminski  andrzej.kaminski@slimminge.nu

Styrelsemedlem: Bo Lindqvist bolindkvist44@gmail.com 0702-738053

Redaktör: Tillförordnad: Thorbjörn Sjunnesson redaktor@skanesvapenhistoriska.se