Föreningsträffar 2021/2022

2021-12-08

JULMÖTE och Årsmöte start kl 18.00. Kvällens tema förutom årsmöte är: "Ditt Covid-fynd" Vad har du funnit till din samling under pandemin? Stort och smått, banalt och intressant. Allt som har med hobbyn att göra är välkommet. Var gärna beredd att berätta lite om föremålet och dela med dig av din kunskap! 

Möten 2022 (preliminärt)

2022-03-24 Årsmöte

2022-06-09 Temamöte

2022-09-08 Temamöte

2022-12-08 Julmöte

Våra möten annonseras även på Facebookgruppen. Länk till Facebooksidan: 

https://www.facebook.com/groups/165765820600164/ 

Ingen separat kallelse utgår till medlemmarna utan det är upp till var och en att hålla sig uppdaterad vilka datum som gäller.

 

 

 

 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2021

På förekommen anledning vill vi från styrelsen uppmana medlemmar som vet att de ej erlagt medlemsavgift för 2020 att skyndsamt reglera detta om ni vill kvarstå som medlemmar och fortsatt få 4 meddelanden om året samt medfölja på kommande utflykter och dylikt i föreningens regi. 

Betala in 300 kr på Plusgiro 430817-7 märk inbetalningen med ditt namn.