Tyvärr har vi pga pandemin inte tillgång till lokalen på Kronetorps mölla. 

Av den anledningen är samtliga möten tills vidare inställda. 

Våra möten annonseras även på Facebookgruppen. Länk till Facebooksidan: 

https://www.facebook.com/groups/165765820600164/ 

Ingen separat kallelse utgår till medlemmarna utan det är upp till var och en att hålla sig uppdaterad vilka datum som gäller.

 

 

 

 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2021

På förekommen anledning vill vi från styrelsen uppmana medlemmar som vet att de ej erlagt medlemsavgift för 2020 att skyndsamt reglera detta om ni vill kvarstå som medlemmar och fortsatt få 4 meddelanden om året samt medfölja på kommande utflykter och dylikt i föreningens regi. 

Betala in 300 kr på Plusgiro 430817-7 märk inbetalningen med ditt namn.