ÄNTLIGEN! Möte i Möllan kl 19.00 den 1/10. 

Tema för denna afton är "Sommarens Fynd" ta med föremål med ankytning till området som ni är villiga att berätta kring. Stort som smått allt är välkommet. 

Våra möten annonseras även på Facebookgruppen. Länk till Facebooksidan: 

https://www.facebook.com/groups/165765820600164/ 

Ingen separat kallelse utgår till medlemmarna utan det är upp till var och en att hålla sig uppdaterad vilka datum som gäller.

 

Observera att samtliga möten äger rum på Kronetorps Mölla kl 19.00

 

 

 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2020

På förekommen anledning vill vi från styrelsen uppmana medlemmar som vet att de ej erlagt medlemsavgift för 2019 att skyndsamt reglera detta om ni vill kvarstå som medlemmar och fortsatt få 4 meddelanden om året samt medfölja på kommande utflykter och dylikt i föreningens regi. 

Betala in 300 kr på Plusgiro 430817-7 märk inbetalningen med ditt namn.