Mötesdatum för 2018.

6/3 Årsmöte med föredrag kring "motståndsvapen genom tiderna" ett intressant ämne med många aspekter: Från David och Goliath till Vietcong. OBS Nytt datum!

24/4 Temamöte "Slagfältsarkeologi - Jordfynd berättar" Bo Knarrström kommer och berättar kring de senaste årens fynd från olika slagfält i Sverige.

26/5 Utflykt till slagfältet vid Borst (Strax norr om Vombsjön) anmälningar till Thorbjörn Sjunnesson. Samling kl 10.00.

6/9 Temamöte "Sommarens Fynd" medlemmarna uppmanas att ta med objekt för diskussion

23/9 Vapenmässa i Lomma kl 10-14

1/11 Temamöte ämne publiceras senare.

6/12 Temamöte ämne publiceras senare.

 Ingen separat kallelse utgår till medlemmarna utan det är upp till var och en att hålla sig uppdaterad vilka datum som gäller.

 

Observera att samtliga möten äger rum på Kronetorps Mölla kl 19.00

 

ps, aktuella teman för möten kommer att presenteras här och i kommande meddelanden.

 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2018

På förekommen anledning vill vi från styrelsen uppmana medlemmar som vet att de ej erlagt medlemsavgift för 2017 att skyndsamt reglera detta om ni vill kvarstå som medlemmar och fortsatt få 4 meddelanden om året samt medfölja på kommande utflykter och dylikt i föreningens regi. 

Betala in 300 kr på Plusgiro 430817-7 märk inbetalningen med ditt namn.