Möteskalender för år 2020

Temamöte 2020-01-30: Tema: Gustavianska Pallascher och övriga vapen av samma typ från andra länder. Ta gärna med föremål som anknyter till ämnet. 

Årsmöte 2020-03-05

Temamöte 2020-04-23 INTSTÄLLT PGA CORONA

Temamöte 2020-09-24 ”Sommarens fynd”

Temamöte 2020-10-29

Julmöte 2020-12-xx

Plats Kronetorps mölla Burlöv Håll koll på hemsidan, mailen eller Facebook

Dags att betala medlemsavgiften för 2020. Sätt in 300:- på plusgiro 43 08 17-7 Och märk inbetalninge

 

 

 

Sommarutflykt planeras även i år - medlemmar anmodas inkomma med förslag. 

Våra möten annonseras även på Facebookgruppen. Länk till Facebooksidan: 

https://www.facebook.com/groups/165765820600164/ 

Ingen separat kallelse utgår till medlemmarna utan det är upp till var och en att hålla sig uppdaterad vilka datum som gäller.

 

Observera att samtliga möten äger rum på Kronetorps Mölla kl 19.00

 

 

 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2020

På förekommen anledning vill vi från styrelsen uppmana medlemmar som vet att de ej erlagt medlemsavgift för 2019 att skyndsamt reglera detta om ni vill kvarstå som medlemmar och fortsatt få 4 meddelanden om året samt medfölja på kommande utflykter och dylikt i föreningens regi. 

Betala in 300 kr på Plusgiro 430817-7 märk inbetalningen med ditt namn.