Möteskalender för 2022

2022-03-24 Årsmötet

2022-06-08 Temamöte

2022-09-08 Temamöte

2022-12-08 Julmöte 

 Som vanligt är det i Kronetorps Mölla vi träffas kl 19 vid varje mötestillfälle. 

 

 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022

På förekommen anledning vill vi från styrelsen uppmana medlemmar som vet att de ej erlagt medlemsavgift för 2020 att skyndsamt reglera detta om ni vill kvarstå som medlemmar och fortsatt få 4 meddelanden om året samt medfölja på kommande utflykter och dylikt i föreningens regi. 

Betala in 300 kr på Plusgiro 430817-7 märk inbetalningen med ditt namn.