Mötesdatum för 2019

 

11/9, Temamöte INSTÄLLT OBS!!

5/11, Temamöte

10/12 Julmöte

26/3 Årsmöte, föredrag av Håkan Spuhr om samlarlicenser, förfarande och övrigt bra att veta. 

25/4 OBS Inget möte ikväll!!

21/5 Temamöte. Ulrik Sjöberg håller en presentation kring "Bevara/Vårda/Renovera? ditt vapen" 

 

Sommarutflykt planeras även i år - medlemmar anmodas inkomma med förslag. 

Våra möten annonseras även på Facebookgruppen. Länk till Facebooksidan: 

https://www.facebook.com/groups/165765820600164/ 

Ingen separat kallelse utgår till medlemmarna utan det är upp till var och en att hålla sig uppdaterad vilka datum som gäller.

 

Observera att samtliga möten äger rum på Kronetorps Mölla kl 19.00

 

 

 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2019

På förekommen anledning vill vi från styrelsen uppmana medlemmar som vet att de ej erlagt medlemsavgift för 2018 att skyndsamt reglera detta om ni vill kvarstå som medlemmar och fortsatt få 4 meddelanden om året samt medfölja på kommande utflykter och dylikt i föreningens regi. 

Betala in 300 kr på Plusgiro 430817-7 märk inbetalningen med ditt namn.