MEDLEMSANSÖKAN-SVHF

Intresserad av medlemskap?

Ladda gärna hem denna medlemsansökan och bifoga den ifylld i mail till ordföranden Ulrik Sjöberg:   ulrik@antikavapen.se

 

 

 

Styrelsen 2022

 

Ordförande: Ulrik Sjöberg, 0702-559943 ulrik@antikavapen.se

Vice Ordförande: Kenneth Wieselgren 0761-148271

Sekreterare: Tommy Persson: 0703-264740 sekr@skanesvapenhistoriska.se

Kassör: Arnold Lach 0702-980864   arnoldibaldi@gmail.com

Styrelsemedlem: Håkan Spuhr, 0733-926770 hakanspuhr@gmail.com

Styrelsesuppleant: Robert Egeric egeric@hotmail.com

Styrelsesuppleant: Fredrik Holmström frehol64@gmail.com 0707-954399

Styrelsesuppleant: Andrzej Kaminski  andrzej.kaminski@slimminge.nu