Möteskalender för 2023


2022-12-08 Julmöte med tema. Arnold Lach talar om nya regler för elfenben och lagstiftning kring vapen vid köp på auktion mm. 

2023-02-02 Tema-möte 

Ulrik Sjöberg talar om och visar olika kammarladdade svartkrutsvapen

2023-03-01 Årsmöte med tema:

Falsk el Äkta? Allt som hör hobbyn till avhandlas. Kennteth Wieselgren berättar om förfalskade föremål från Tredje Riket. OBS: Ändrat datum. Tidigare var det aviserat 2/3. 

2023-04-20 Tema-Möte.

Tommy Persson talar om Polisens utrustning i forna tider. 

 Som vanligt är det i Kronetorps Mölla vi träffas kl 19 vid varje mötestillfälle. 

 

 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2023

På förekommen anledning vill vi från styrelsen uppmana medlemmar som vet att de ej erlagt medlemsavgift för 2023 att skyndsamt reglera detta om ni vill kvarstå som medlemmar och fortsatt få 4 meddelanden om året samt medfölja på kommande utflykter och dylikt i föreningens regi. 

Betala in 300 kr på Plusgiro 430817-7 märk inbetalningen med ditt namn.

Dela den här sidan